Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η NEK DESIGN δραστηριοποιείται από την ίδρυση της στο χώρο της κατασκευής σκαφών, για λογαριασμό ιδιοκτητών και ναυπηγείων. Ο Νικόλας Κονδυλόπουλος προσφέρει υπηρεσίες ως τεχνικός σύμβουλος σε ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Για αυτό το λόγο έχουμε μεγάλη εμπειρία σε κάθε τομέα ή ζήτημα που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με την κατασκευή, επισκευή ή οποιαδήποτε άλλη εργασία γύρω από το σκάφος αναψυχής. Αναλαμβάνουμε τη συνολική τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη οργάνωση των εργασιών σε περιπτώσεις νέων κατασκευών, μετασκευών ή επισκευών σκαφών.

Η εμπειρία μας στο χώρο της επιθεώρησης συμπεριλαμβάνει επιθεωρήσεις πριν από την αγορά, επιθεωρήσεις εκτίμησης αξίας και ασφάλισης καθώς και υποθέσεις πραγματογνωμοσύνης ζημιών και διαχείρισης απαιτήσεων.