Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την πιστοποίηση μέσω του φορέα IMCI, – www.imci.org -του νέου πολυτελούς μοντέλου AVAS 55 της εταιρείας AVAS MARINE (MARBLE DESIGN GROUP). Το πιστοποιητικό CE  έχει εκδοθεί για την κατηγορία σχεδίασης Α μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων, και είναι το πρώτο πιστοποιητικό κατηγορίας σχεδίασης Α  .

Η ανάληψη και η ολοκλήρωση της πιστοποίησης έγινε συνολικά από τον πιστοποιημένο φορέα IMCI, www.imci.org.

Η εταιρεία NEK DESIGNwww.nekdesign.gr, ανέλαβε την τεχνική επιμέλεια του τεχνικού φάκελου του σκάφους .

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Νηογνώμονας INSB –www.insb.gr– έχει εκδώσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και βεβαιωτικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής σημαίας.