Η οδηγία 2013/53/EU της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει από το 1996, και είναι εν ισχύ για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1998. Σύμφωνα με αυτή, κάθε σκάφος που θα μπει στην Ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να είναι φέρει πιστοποίηση CE.

Το υπεύθυνο άτομο για την πιστοποίηση CE είναι είτε ο ναυπηγός είτε ο έμπορος του σκάφους, εάν το σκάφος είναι καινούργιο. Εάν το σκάφος είναι μεταχειρισμένο, το υπεύθυνο άτομο για την πιστοποίηση είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πιστοποίησης, οι οποίες προσφέρουν λύσεις για κάθε περίπτωση. Μη διστάσετε να επισκεφθείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα του IMCI (www.imci.org) για οποιαδήποτε περαιτέρω ανάγκη.

Οι CE επιθεωρητές μας θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν.

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά

ΤΥΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ PCA
Πιστοποίηση υπάρχοντος σκάφους λόγω αύξησης ιπποδύναμης

ΤΥΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ PCA
Πιστοποίηση υπάρχοντος σκάφους μετα από μετασκευή

ΤΥΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β
Επιθεώρηση θαλάσσης

ΤΥΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β
Επιθεώρηση κατασκευαστικού στο ναυπηγείο

ΤΥΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β
Επιθεώρηση ξηράς στο ναυπηγείο